Adresář

Chomutov- Dluhové poradenství

Tel.: 776 620 413
17 Listopadu 5461, Chomutov, 430 04
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci
Fakultativní služby:

Poslání

Pomáháme lidem, kteří nezvládají řešit dlouhodobé finanční problémy vlastními silami. Na základě akreditace od Ministerstva spravedlnosti poskytujeme služby v oblasti oddlužení. Věnujeme se odbornému poradenství v otázkách zadluženosti, osobních bankrotů, exekucí i pomoci při celkové orientaci ve vlastních finančních závazcích. Pomáháme při komunikaci s úřady, věřiteli, insolvenčními správci a soudy. Poskytujeme právní poradenství v oblasti financí. Posláním dluhového poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy. Svou situaci neumí nebo nemohou sami řešit, ať již z důvodu nízké vzdělanosti, chybějících kompetencí či nedostatku informací.
Komunikujeme s exekutory, klienty vedeme k tomu, aby si domluvili s věřiteli splátkový kalendář a aby jej dodržovali. Rodiny se snažíme vést k tomu, aby zvýšily svůj příjem prací či brigádou a aby pochopily, že žít na sociálních dávkách celý život, není tou pravou cestou.

Konkretizace poskytované pomoci
  • informace a rady v oblasti dluhové problematiky,
  • asistence (zastupování, vyjednávání a doprovázení) při jednání s úřady,
  • aktivní pomoc (sepisování dokumentů, žádostí, odvolání, pomoc při vyplňování formulářů aj.).
Poradenství není poskytováno v oblastech trestního práva, daňových zákonů a majetkoprávních vztahů komerčního charakteru.


Cíle

  • orientace uživatele v problému, definování cíle, kterého chce pro řešení problému dosáhnout a pomoc při řešení problému
  • poskytnout uživateli potřebné informace a kontakty na jiné specializované instituce či odborníky
  • podpořit uživatele, aby byl schopen přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Cílem dluhové poradny je, aby uživatelé znali svá práva a své povinnosti, aby uměli účinně vyjádřit své potřeby a aby znali dostupné služby.
  • pomoci uživateli, aby byl schopen problém dořešit vlastními silami a byl nezávislý na službách poradny

Provozní doba

PO,ST,ČT,PÁ od 8:00 do 16:00

 

Sponzoři a donátoři

EU

Organizace

Seznam lidí

Ing. Mária Mešková - Vedoucí služby, vedoucí sociální pracovník
JUDr. Jaroslava Andreaová - Pracovník v sociálních službách