Adresář

Chomutov- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

Tel.: 724 394 382
Pod Břízami 5321, Chomutov, 430 04
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Poslání NZDM

Posláním je poskytovat dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let vzdělávání, přípravu na budoucí povolání, bezpečný prostor pro trávení volného času, informací, pomoci a podpory v jejich obtížných životních situacích, a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Forma poskytování pomoci

Ambulantní forma
Otevírací doba je volena s ohledem na časové možnosti uživatelů služby. V dopoledních hodinách je vyřizována administrativa služby (na základě předchozí dohody jsou možné konzultace s primární či sekundární cílovou skupinou v rámci individuální práce). Zařízení je otevřeno celoročně dle časového rozhraní služby. Klientům jsou v rámci nabízeny sociální služby v ambulantní formě (např. hry, poslech hudby, kreslení, sportovní a taneční aktivity apod.).
Terénní forma
Terénní forma je poskytována po předchozí dohodě s klienty v odpoledních hodinách s ohledem na časové možnosti a potřeby uživatelů služby a spočívá v poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činnostech a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí mimo samotné zařízení (např. hry v přírodě, výlety, výstavy, sportovní turnaje apod.). Venkovní akce jsou s klienty předem plánovány.

 

Veškeré činnosti a aktivity odpovídají dvěma věkovým skupinám: od 6 - 14 let a od 15 - 26 let realizované aktivity jsou přiměřené věku dětí a jejích zájmům.
Konkretizace cílů:
- podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce,
- rozvíjení samostatnosti uživatelů,
- rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci,
- motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
- získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
- zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení,
- zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky
- pomoc při zprostředkování služeb návazné péče.


Další informace můžete najít v registru sociálních služeb

Provozní doba

Otevírací doba

Pondělí 13:00 - 18:00
Úterý zavřeno
Středa 13:00 - 18:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek zavřeno

Sponzoři a donátoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK 

Město Chomutov Město Chomutov

Úřad práce ČR úp

Služba je poskytována v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta, týmového přístupu, přirozenosti prostředí a kontinuity péče. Součástí služby je zprostředkování sociálního poradenství. Služba je poskytována na území města: Chomutov.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Dobromila Drapáková - Vedoucí služby, sociální pracovník
Jan Kuruc - Pracovník v sociálních službách
Lenka Drapáková - Pracovník v sociálních službách
Kristina Jünglingová - Pracovník v sociálních službách