Adresář

Chomutov- Potravinová pomoc

Tel.: 603 148 127
., ., .
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

 

Služba je určena osobám kteří se ocitli jak ve finanční tak i materiální krizi. Jedná se doprovodnou fakultativní službu určenou potřebným lidem.

 

Oblast podpory projektu:

Tato fakultativní a doprovodná služba je určena osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Potravinová pomoc + oblečení slouží lidem, kteří jsou ohroženy hladem. Potraviny slouží zásadně lidem v krizové sociální a naléhavé finanční situaci. Distribuce probíhá prostřednictvím našich sociální služeb, které pomáhají skupinám nebo společenství. Pracovníci služeb jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. Cílem pomoci je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci a překlenout obtížné období. Jedním z cílů potravinové pomoci je boj proti plýtvání a hladu.

 

Potravinová pomoc+ oblečení

  • je získávána z přebytky produkce potravinářského průmyslu
  • nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny
  • potraviny shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech
  • přebytky oblečení v domácnostech či sbírky od občanů
  • Služba je zahrnuta v strategických dokumentech města Chomutova.
  • Služba je vyhledávaná hojně uživateli se sociálně slabých vyloučených lokalit

 

Všechny takto získané potraviny s potravinové banky a supermarketu se distribuují ZDARMA

Doba realizace projektu Od1.1.2019 do 31.12.2020

Podpořen ve výši 36.500,-kč

cv

Organizace