Adresář

Chomutov- Sociální poradna

Tel.: 770 157 133
17. listopadu 5461, Chomutov, 430 04
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Poslání služby

Cílem služby je poskytování poradenství pro osoby, kteří potřebují pomoci v nepříznivé sociální, či ekonomické situaci a vést je ke způsobu života, který nevede ke konfliktu se společností.

Cíle

  • snižování zadlužení obyvatelstva,
  • rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci - minimalizace rizik spojených s chudobou a zadlužením,
  • zlepšení finanční gramotnosti,
  • rozvíjení samostatnosti uživatelů,
  • rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v regionu nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
  • V rámci sociálního poradenství jsou poskytovány informace o postupech vyplývajících z předpisů o důchodovém a nemocenském pojištění, státní sociální podpoře, sociální pomoci, zaměstnanosti a zákona o sociálních službách. Zprostředkovává osobám v obtížné sociální situaci informace o formách sociální pomoci dostupné v konkrétní lokalitě.  Jedná se převážně o jednorázové nebo krátkodobé poradenství.

Otevírací doba

Ambulantní forma
Po: 8:00 h. - 12:00 h. 17. listopadu 5461
      13:00 h. - 17:00 h. Pod Břízami 5321
Čt: 8:00 h. - 12:00 h. 17. listopadu 5461
     13:00 h. - 17:00 h. Pod Břízami 5321

Terénní forma
St: 8:00 h. - 12:00 h. 17. listopadu 5461
     13:00 h. - 17:00 h. Pod Břízami 5321
Pá: 8:00 h. - 12:00 h. 17. listopadu 5461

      13:00 h. - 17:00 h. Pod Břízami 5321

Součástí služby je zprostředkování právního poradenství. Služba je poskytována na území měst: Chomutov, Jirkov.

Sponzoři a donátoři

Evropská unie 1b

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

ÚP ČR úp

Město Chomutov Město Chomutov

Organizace

Seznam lidí

JUDr. Jaroslava Andreaová - Vedoucí služby, sociální pracovník
Jarmila Kuchárová - Pracovník v sociálních službách