Adresář

Duchcov- Noclehárna Duchcov

Tel.: 417 533 124, 773 593 554
Nádražní 555/9, Duchcov, 419 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: ano – poskytnutí IGLOU

Služba je zpoplatněna. Cena za 1 noc činí 50 Kč.

Poslání

Posláním Noclehárny Duchcov je lidem, kteří jsou bez přístřeší, poskytnout nocleh, podmínky pro osobní hygienu a základní sociální poradenství.
Během poskytování našich služeb dbáme na to, abychom uživatelům poskytovali možnost volby prostřednictvím nabízení možností řešení daných situací. Tato podpora vychází z individuálně určených potřeb a možností, tak aby vedla uživatele k znovuzačlenění do společnosti.

Noclehárna poskytuje ambulantní služby dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a příslušných vyhlášek tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí přenocování

Cíle

  • Uživatel, který přenocoval v čistém a teplém prostředí
  • Uživatel, který uspokojil základní potřeby (teplo, tělesné očisty, spánku)
  • Uživatel, který řeší svou nepříznivou sociální situaci

Zásady

 

U

Uživatelova práva

 

usilujeme o vytváření podmínek, v            nichž      uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat;

 

Ž

Život

uživatele

 

mlčenlivostí chráníme důvěrnost vztahu uživatele a zaměstnanců Noclehárny Duchcov.

 

I

Individuální přístup

 

pracujeme na základně individuálního a partnerského, nevnímáme situaci uživatele v částech

V

Volba

respektujeme volbu uživatele. Každého uživatele respektujeme, včetně jeho odlišností, zvláštností a životního stylu.

A

Aktivita

snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

T

Tolerance

dodržujeme zásady ohleduplnosti, úcty, respektu a tolerance k druhému. Každá osoba je chápána jako jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti.

E

Etika

všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem pracovníka charity, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.

L

Lidská důstojnost

 

při poskytování služby respektujeme lidskou důstojnost a hodnotu každého člověka

 

 

Provozní doba

Po - Ne   19:00 h. - 8:00 h.

Cílová skupina

muži a ženy bez přístřeší ve věku 18-80 let
Kapacita: 5 lůžek, v případě teplot pod nulou lze uživatelům nabídnout krizové židle

Azylový dům Duchcov

noclehárna - koupelna

noclehárna

Sponzoři a donátoři

MPSV Logo MPSV

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město TepliceMěsto Teplice

Město BílinaMěsto Bílina

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785 je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

Organizace

Seznam lidí

Michaela Bastlová, DiS. - vedoucí sociální pracovník
Martina Jindrová - pracovník v sociálních službách