Adresář

Duchcov- Odborné sociální a dluhové poradenství Duchcov

Tel.: 778 470 529
Ul. Míru 14/1, Duchcov, 419 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Základní činnosti 

 • Sociální poradenství.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytujeme zprostředkování informací a poradenství v těchto oblastech
 • Sociální dávky
 • Sociální pomoc
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení
 • Rodinné a partnerské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • Finanční problematika rodinného rozpočtu
 • Školství a vzdělávání
 • Základy práva ČR
 • Občanské soudní řízení
 • Veřejná správa

V roce 2016 jsme rozšířili odborné sociální poradenství o dluhové poradenství. Dluhové poradenství Oblastní charita Most poskytuje, již řadu let a to s velmi dobrými výsledky.

Cílová skupina

Služba je určená pro osoby od 18 let v krizi, rodiny s dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a oběti domácího násilí.

Provozní doba odborného sociálního a dluhového poradenství

Po - Pá   8:00 h. - 16:00 h.
Út a Čt vyhrazeny pro dluhové poradenství.

Sponzoři a donátoři 

Město Duchcov Město Duchcov

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

MPSV Logo MPSV

Město TepliceMěsto Teplice

Organizace

Seznam lidí

Bc. Balážová Veronika - sociální pracovník
Bc. Lucie Jehličková - sociální pracovník