Adresář

Duchcov- Předškolní klub Zastávka

Tel.: 778 005 957
Osecká 794/1, Duchcov, 419 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Podlogarová - pedagogický pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Oblastní charita Most provozuje předškolní klub od 1. 1. 2015.

Poslání

Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny v oficiálním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou péči a předškolní přípravu prostřednictvím uceleného vzdělávacího systému konceptuálního vyučování (metoda Grunnlaget).

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku od 3 do 5 let.

Provozní doba

Po - Pá   8:00 h. - 12:00 h.

Sponzoři a donátoři

MŠMT MŠMT

Nadační fond Albert Nadační fond Albert

Úřad práce 5

Nadace Via  7

Raiffka6a

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o  sam

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Lenka Podlogarová - pedagogický pracovník