Adresář

Litvínov- Odborné sociální a dluhové poradenství Janov

Tel.: 775 713 931
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE
Oficiální informační leták služby: OSDPJanov.pdf

Poslání

Posláním služby je zlepšit aktuální sociální situaci uživatele služby, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin nebo alespoň prohlubování tohoto stavu zamezit. Zároveň je posláním služby také zvýšení povědomí uživatelů o právech pramenících z právních předpisů a jejich vymahatelnost. V neposlední řadě je posláním služby podpora uživatele při řešení jeho situace.
Specializujeme se na protidluhové poradenství a bezplatné právní poradenství. Zaměstnankyně Poradny poskytuje poradenství v problematice týkající se exekucí (zprostředkovává informace z exekučního řádu, oblasti práv a povinností dlužníka, průběhu exekucí, způsobech provedení exekuce a dalších náležitostí), předlužení nebo hrozícího předlužení. Uživatele informujeme o možnostech využití institutu insolvence, seznamujeme je s průběhem a podstatnými náležitostmi insolvence, jakož i s tím, zda je pro ně insolvence vhodným řešením.
Uživatelům poskytujeme informace z rozličných oblastí práva, nejčastěji však z občanského zákoníku a zákoníku práce. Dále zprostředkováváme bezplatný kontakt s právním poradcem (se kterým externě spolupracujeme na základě smlouvy) v případech, ve kterých je pomoc advokáta nezbytná.

Cíle

Cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele a zabránit prohlubování zadlužení, zlepšením sociálních dovedností uživatele, jeho životní úrovně, spokojenosti a právního povědomí. Napomoci uživateli služby ve vytvoření takových podmínek v jeho životě, aby službu již nepotřeboval. Dále je to podpora a spolupráce při řešení aktuálního problému s cílem dosáhnout žádoucí změny v životě uživatele, která povede k jeho osamostatnění.

Doba poskytování služby

Po -  Čt    7:30 h. - 9:00 h., 12:30 h. - 16:00 h. - ambulance, 9:00 h. – 12:00 h. terén
Pá    administrativní den

Cílová skupina

  • Osoby v krizi
    • Osoby, které zkrachovaly
    • Dlužníci
    • Osoby, jimž hrozí předlužení

Sponzoři a donátoři

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

MPSV Logo MPSV

ČEZ logo Nadace ČEZ

Prezentace ČEZ Prezentace MHD čez.pptx

Veřejný závazek

OSP - veřejný závazek.pdf

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Nikola Krabáčová - pracovník v sociálních službách
Jana Štiková, DiS. - vedoucí sociální pracovník