Adresář

Litvínov- Rodinné centrum Petrklíč

Tel.: 778 532 576
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Poslání

Cílem Rodinného centra Petrklíč je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost. Rodiče zde mimo jiných aktivit mohou překonávat sociální izolaci během rodičovské dovolené. Aktivity, které probíhají v RC Petrklíč, posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy a podporují rodiče, zejména matky při sladění péče o rodinu a jejich zaměstnání.

Cílová skupina

rodiče s dětmi

Provozní doba

Po - Pá   08:00 h. - 12:00 h., 13:00 h. - 16:00 h.


Doba realizace projektu:
 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020                                 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení