Adresář

Litvínov- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Litvínov

Tel.: 770 147 343
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je terénní anebo ambulantní formou, podpořit rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny, případně v zařízení služby, nebo jinde v terénu formou doprovázení.

Cíle

Cílem služby je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace rodiny. Snahou je dosáhnout zvýšení životní úrovně rodiny, díky zlepšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů se záměrem dosáhnout toho, aby rodina byla samostatně schopná zvládat problémy každodenního života a zajistit tak svým dětem v rámci svých možností odpovídající prostředí k jejich všestrannému vývoji.

Vymezení činností na základě pověření

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje;
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
  • poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu;
  • vykonávání činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;

 

Pověřenou osobou je Bc. Platilová Helena – vedoucí sociální pracovnice služby, tel.: 770 147 344, platilova@charita-most.cz

Služba úzce spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí MÚ Litvínov

Cílová skupina

rodiny s dětmi

Provozní doba

Po - Čt   7:30 h. - 16:00 h.
Pá          7:00 h. - 15:30 h.                                               

Sponzoři a donátoři

MPSV Logo MPSV

Krajský úřad Ústí nad Labem Logo KÚÚK

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova Dopravní podník měst M a L

Město Litvínov Město Litvínov

Veřejný závazek

SAS - veřejný závazek.pdf

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Bc. Helena Platilová - vedoucí sociální pracovník
Klára Bendel Janoušková - pracovník v sociálních službách
Ivana Fojtíková, DiS. - sociální pracovník
Radka Tothová - pracovník v sociálních službách
Nikola Pohlodková - pracovník v sociálních službách