Adresář

Litvínov- Terénní programy Litvínov

Tel.: 775 713 220
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby:

 

 

Oficiální informační leták služby: Terénní programy IL.pdf

Poslání

Posláním sociální služby je integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva do společnosti, předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení osob a zmírnění diskriminace minoritní skupiny obyvatelstva.

Cíl

Cílem služby jsou uživatelé, kteří získali potřebné informace a kompetence pro řešení své nepříznivé situace a jsou schopni ji řešit z počátku s podporou služby a to zejména:

 • zlepšit dovednosti nezbytné pro běžný způsob života,
 • minimalizovat rizika způsobu svého života,
 • obnovit své přirozené vztahy,
 • získat zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání,
 • získat a udržet si zaměstnání nebo zajistit jiný stabilní příjem,
 • využívat běžně dostupné služby,
 • řešit své závazky,
 • vyvarovat se sociálně rizikovému chování a být informováni o rizicích plynoucích ze současného způsobu života,
 • najít motivaci ke změně své nepříznivé sociální situace a zvýšit své sebevědomí,
 • být schopen prosadit svá práva a oprávněné zájmy,
 • být schopen vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace,
 • nevytvářet konfliktní situace ve svém sociálním prostředí.

Cílová skupina

Osoby od 18 let, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, nebo s pomocí svých blízkých.

 • Osoby v krizi
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Provozní doba

Po – Čt   07:30 h. – 16:00 h.
Pá           07:00 h. - 15:30 h.

Sponzoři a donátoři

MPSV mpsv

ÚP Úřad práce ČR

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“  VDV-logo-png

Veřejný závazek

TP - veřejný závazek.pdf

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Jana Štiková, DiS. - vedoucí sociální pracovník
Michaela Lonská, DiS. - sociální pracovník
Lenka Cibulová Šnircová - pracovník v sociálních službách
Magdaléna Gaťášová - pracovník v sociálních službách