Adresář

Most- Centrum pomoci domácího násilí

Tel.: 775 713 801, 778 005 963
Petra Jilemnického 2457, Most, 434 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

.V rámci projektu budou využívány dva byty, z nichž jeden bude sloužit jako krizový (krátkodobý) a druhý startovací (střednědobý). Jeden byt bude koupen z prostředků projektu a také bude z těchto prostředků zrekonstruován a opraven.

Dále bude v projektu zřízeno poradenské místo, kde budou dvě sociální pracovnice pomáhat obětem domácího násilí řešit jejich situaci. Obrátit se na ně můžou nejenom samotné oběti, ale také jejich blízké osoby. Cílovou skupinou jsou nejenom ženy, ale také muži, či senioři, kteří tuto obtížnou situaci prožívají.

Součástí odborného týmu je také právnička, která bude pomáhat obětem ve složitějších situacích nebo při zastupování na polici či u soudu.

Součástí projektu je také vzdělávání pro sociální pracovníky jak z neziskovek, tak z obcí a setkávání interdisciplinárního týmu.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Petr Fadrhons - Vedoucí služby
Marcela Šipošová, DiS. - sociální pracovník
Kamila Sainerová - sociální pracovník