Adresář

Most- Nízkoprahové denní centrum Most

Tel.: 778 546 947
Jana Kříže 846 /21, Most, 434 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové denní centrum Most plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra Most je poskytovat lidem bez přístřeší individuální podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací spojené.

Cíle

 • Poskytovat uživatelům možnost a podmínky pro zajištění základních životních potřeb (potravinová pomoc, hygienické zázemí, ošacení, apod.).
 • Poskytovat pomoc a radu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování osobních dokladů, apod.).
 • Podporovat uživatele při aktivním řešení jejich nepříznivé životní situace dle jejich vlastních možností prostřednictvím základního sociálního poradenství.
 • Poskytovat informace o dalších návazných službách (noclehárny, azylové domy, komerční ubytovny apod.).
 • Podporovat uživatele v sociálním začleňování do běžného života společnosti (pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, apod.).
 • Minimalizovat zdravotní a sociální rizika související se způsobem života lidí bez přístřeší.
 • Informovat veřejnost o problematice osob bez přístřeší.

Zásady

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada bezpečí
 • Zásada respektování volby uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot
Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.


Otevírací doba

Každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 h. do 15:00 h. 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je max. 16 uživatelů

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje 
 • Město Most
 • Anonymní dárci

Organizace

Seznam lidí

Radka Michálková - vedoucí služby
Klára Kafková Vomastová, DiS. - sociální pracovník
Pavel Sosík - pracovník v sociálních službách
Monika Čížková - pracovník v sociálních službách
Jana Kalvinová - finanční manažer