Adresář

Most- Podpora žáků základních škol

Tel.: 775 713 300
Petra Jilemnického 2459, Most, 434 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Projekt: Podpora žáků ZŠ v Mostě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je zaměřen na doučování dětí ze základních škol v Mostě v NZDM Sovička. Jedná se o individuální i skupinové doučování. O prázdninách se budou uskutečňovat vzdělávací výlety.

Plakat A3

 

Organizace