Adresář

Most- Protidluhové poradenství

Tel.: 775 993 510, 775 385 272
., ., .
Vedoucí služby: Mgr. Petr Fadrhons - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci
Fakultativní služby: NE

 

Cílová skupina: osoby ve finanční krizi

Činnosti: protidluhové poradenství

Adresa: Františka Halase 845, 434 01 Most

Služba je financována v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007849

 

 

evropská unie

Provozní doba protidluhového poradenství:

Po- Čt  8:30 - 16:00

Cílová skupina: osoby a rodiny s dluhy

Pomáháme v těchto oblastech:

 • Exekuce
 • Dluhová problematika
 • Oddlužení – osobní bankrot
 • Odvolání, odpor, návrh na přezkum ve finanční oblasti
 • Nastavení rodinného a osobního rozpočtu
 • Právní poradenství ve finanční a dluhové problematice
 • V souvislosti s dluhovou problematikou také v oblastech:
 • Sociální dávky
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení
 • Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

Připravujeme také besedy a přednášky zaměřené na dluhovou a finanční problematiku

 

 

 

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Petr Fadrhons - vedoucí služby
Ing. Helena Dykastová - garant projektu