Adresář

Most- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek

Tel.: 773 752 935
P. Jilemnického 2457, Most, 434 01
Vedoucí služby: Mgr. Martin Blažek - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Terénní část:          P. Jilemnického 2457, 434 01, Most
                               Zlatnická 186/4, 434 01 Most - Chanov

Ambulantní část:    P. Jilemnického 2459, 434 01, Most
                               Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most

Sociálně aktivizační služby jsou poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovně výchovná činnost s dětmi
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních;
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • Zajištění podmínek pro společenský přijatelné volnočasové aktivity

 • Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
 • Doprovázení do  školského zařízení, k lékaři na zájmové aktivity a doprovázení zpět

 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Zásady

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada bezpečí
 • Zásada respektování volby uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot
  Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.

Otevírací doba

 • Terénní forma - Po - Pá od 8:00 h. do 16:00 h. dle individuálních potřeb klientů v Mostě, Chanově a Bečově
 • Ambulantní forma - Út od 8:00 h. do 12:00 h. 

Kapacita

Okamžitá kapacita služby je 5 uživatelů.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • Ústecký kraj 
 • Město Most
 • Evropský sociální fond


Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1.4.2017 - 31.12.2020
Sociální služba je realizována v rámci programu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.

Projekt ROZŠÍŘENÍ CHARITNÍCH SLUŽEB PREVENCE V MOSTĚ
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007747
Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2020.
Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Martin Blažek - vedoucí služby
Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služeb prevence na Mostecku
Jana Helebrantová, DiS. - sociální pracovník - Specialista na oddlužení
Marcela Šipošová, DiS. - sociální pracovník
Bc. Erika Rácová - sociální pracovník
Pavla Krupová, DiS. - sociální pracovník
Kamila Sainerová - pracovník v sociálních službách
Eva Chládková - pracovník v sociálních službách
Jana Kalvinová - finanční manažer