Adresář

Osek- Dům na půl cesty

Tel.: 417 530 813, 778 532 956
Husova 305, Osek, 417 05
Cílové skupiny: osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Dům na půl cesty pro mladé dospívající odcházející z dětských domovů. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §58 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání

Cílem služby je poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících z dětských domovů ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Dílčí cíle

 • Poskytnout přechodné ubytování.
 • Podpora uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech.
 • Poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy.
 • Poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatele.
 • Podpořit uživatele v začleňování do společnosti.

Cílová skupina        

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.

Kapacita lůžek        

4  lůžka

Délka pobytu

Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Služby nemohou být poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění.

 

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování
 • Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích
 • Celodenní pobyt
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poradenství v obecném sociálním rámci
 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách
 • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde je úřad práce, kde se vyřizují dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, kde je odbor sociálně právní ochrany dětí)
 • Aktivizační činnost s terapeutickými prvky
 • Výzdoba azylového domu, práce na zahraděVýroba drobných předmětů, upevňování pracovních návyků, vzdělávací aktivity

Podmínky pro poskytování služby

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena

170 Kč/noc

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Obec Háj u Duchcova
 • Obec Hrobčice
 • Město Hrob
 • Obec Jeníkov
 • Město Dubí
 • Město Košťany

Projekt KVALITA A PRODUKTIVITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008392
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 9. 2019
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické základny.

 

Projekt KVALITNÍMI SLUŽBAMI K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ INKLUZI

Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008447
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 7. 2019
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny.

 

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
Je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

Organizace

Seznam lidí

Jindřiška Vojtková, DiS. - sociální pracovník