Adresář

Žatec- CoolNa

Tel.: 775 713 302
Svatováclavská 1020, Žatec, 438 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

CoolNa Žatec

 

Kde nás najdete: Svatováclavská 1020, 43801 Žatec

Na koho se můžete obrátit: Bc. Andrea Vohnoutová, DiS., sociální pracovnice NZDM

Pro koho je služba určena: mládež a mladí dospělí 15 až 26 let

Kontaktní údaje: tel. 778005953, vohnoutova@charita-most.cz, coolnazatec@seznam.cz, Fb:CoolNa_Zatec

Typ služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel: Oblastní charita Most

Poslání a cíle: posláním nízkoprahového zařízení CoolNa Žatec je nabízet mládeži ve věku 15 – 26 let prostor pro bezpečné trávení volného času, poskytování informací, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích a kladné ovlivňování jejich životního stylu a hodnot, vždy dle jejich individuálních potřeb

Cílové skupiny: cílovou skupinou nízkoprahového zařízení CoolNa Žatec je mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let

Činnosti – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ambulantní forma

Otevírací doba je volena s ohledem na časové možnosti uživatelů služby. V dopoledních hodinách je vyřizována administrativa služby (na základě předchozí dohody jsou možné konzultace s primární či sekundární cílovou skupinou v rámci individuální práce). Zařízení je otevřeno celoročně dle časového rozhraní služby. Klientům jsou v rámci nabízeny sociální služby v ambulantní formě (např. hry, poslech hudby, kreslení, sportovní a taneční aktivity apod.).

 

Terénní forma

Terénní forma je poskytována po předchozí dohodě s klienty v odpoledních hodinách s ohledem na časové možnosti a potřeby uživatelů služby a spočívá v poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činnostech a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí mimo samotné zařízení (např. hry v přírodě, výlety, výstavy, sportovní turnaje apod.). Venkovní akce jsou s klienty předem plánovány.

Veškeré činnosti a aktivity odpovídají věkové skupině 15 až 26 let a jsou realizovány vzhledem k potřebám a zájmům této skupiny

Konkretizace cílů

  • Vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců a skupin dětí či mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích
  • Aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností
  • Minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině
  • Pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování
  • Pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání a podporu při vzdělávání
  • Poradenství a podpora, vytváření rovnocenných podmínek k uplatnění ve společnosti s ostatními

Provozní doba

Ambulantní provoz: Po až Pá 10.00 – 17.00

  • Kapacita služby při práci s jednotlivcem - jeden pracovník na jednoho klienta
  • Kapacita služby při práci ve skupině je 15 klientů na 3 pracovníky nebo 5 klientů na 1 pracovníka

Terénní provoz: Po až Pá 10.00 – 17.00

  • V případě, že je domluvena hromadná terénní aktivita, neprobíhá ambulantní

 

Služba je poskytována zdarma

 

 

Služba je realizovaná na základě projektu Podpora pozitivního rozvoje dospívajících osob s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016630.

Tento projekt je financován z prostředků OPZ

Více o projektu a jeho dalších aktivitách - Podpora pozitivního rozvoje dospívajících osob - Projekty - www.esfcr.cz

Označení projektu logem EU. coolna

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michaela Lochmanová, DiS. - vedoucí služby
Andrea Vohnoutová, DiS. - sociální pracovník