Články

Asistenční centrum v Janově i v roce 2020!
20. května 2020 Aktuální dění

Asistenční centrum v Janově i v roce 2020!

I v letošním roce je realizován projekt Asistenčního centra v Janově pro podporu a poskytování pomoci osobám žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov.

Pomáháme i nadále
3. března 2020 Aktuální dění

Pomáháme i nadále

Komunitní centrum Janov je schopno nadále pomáhat i v roce 2020, a to s pomocí financování provozovaných sociálních služeb převážně ze státních zdrojů a sponzorských darů od soukromých firem a nadací. Tato finanční pomoc zajišťuje poskytování sociálních služeb ve stejné kvalitě a rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech.

Předškolní klub Oblastní charity Most podpořil v minulém roce 27 dětí
31. ledna 2020 Aktuální dění

Předškolní klub Oblastní charity Most podpořil v minulém roce 27 dětí

Oblastní charita Most provozuje předškolní klub Zastávka od začátku roku 2015.  V minulém roce se v něm mohl, díky opětovné finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, realizovat projekt „Učíme se učit prostřednictvím metody Grunnlaget. Částka 461 950 Kč byla využita na nezbytné provozní a mzdové náklady předškolního klubu.

Taneční kroužek v NZDM Sovička
20. prosince 2019 Aktuální dění

Taneční kroužek v NZDM Sovička

Díky finanční podpoře Statutárního města Mostu byl realizován taneční kroužek pro děti docházející do NZDM Sovička!

O besedy v Komunitním centru Janov je velký zájem!
16. října 2019 Aktuální dění

O besedy v Komunitním centru Janov je velký zájem!

V pondělí 14. října 2019 měli rodiče s dětmi možnost účastnit se besedy s psycholožkou Mgr. Ditou Gulíkovou v Komunitním centru Janov.