Aktuální dění

Mostecký deník- Kněz požehnal tříkrálovou sbírku
8. ledna 2021 Aktuální dění

Mostecký deník- Kněz požehnal tříkrálovou sbírku

Děkan Leo Gallas požehnal v kostele svatého Václava v Mostě Tříkrálové sbírce. Tradičního komorního obřadu se tentokrát neúčastnili dětští koledníci.

Závěrečná zpráva o činnosti v projektu Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové.
15. prosince 2020 Aktuální dění

Závěrečná zpráva o činnosti v projektu Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové.

V rámci projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme v roce 2020 podpořili děti v přípravných třídách ZŠ v Mostě – Chanově.    

Asistenční centrum v Janově i v roce 2020!
20. května 2020 Aktuální dění

Asistenční centrum v Janově i v roce 2020!

I v letošním roce je realizován projekt Asistenčního centra v Janově pro podporu a poskytování pomoci osobám žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov.

Pomáháme i nadále
3. března 2020 Aktuální dění

Pomáháme i nadále

Komunitní centrum Janov je schopno nadále pomáhat i v roce 2020, a to s pomocí financování provozovaných sociálních služeb převážně ze státních zdrojů a sponzorských darů od soukromých firem a nadací. Tato finanční pomoc zajišťuje poskytování sociálních služeb ve stejné kvalitě a rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech.

Předškolní klub Oblastní charity Most podpořil v minulém roce 27 dětí
31. ledna 2020 Aktuální dění

Předškolní klub Oblastní charity Most podpořil v minulém roce 27 dětí

Oblastní charita Most provozuje předškolní klub Zastávka od začátku roku 2015.  V minulém roce se v něm mohl, díky opětovné finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, realizovat projekt „Učíme se učit prostřednictvím metody Grunnlaget. Částka 461 950 Kč byla využita na nezbytné provozní a mzdové náklady předškolního klubu.