Poděkování za poskytnutí materiálního daru: monitory značky Dell
29. června 2022 Aktuální dění

Poděkování za poskytnutí materiálního daru: monitory značky Dell

Centrum „Rodina v tísni“ srdečně děkuje týmu advokátní kanceláře Allen & Overy za navázání kladné spolupráce a též za poskytnutí daru – monitorů značky Dell. 

Velmi si vážíme milé návštěvy a materiální pomoci. Monitory budou využity pracovníky Centra „Rodina v tísni“ při spolupráci s uživatelkami azylového domu i jejich dětmi a rovněž budou našim uživatelům k dispozici v PC místnosti.

monitory2

Za Centrum „Rodina v tísni“

Mgr. Veronika Schultzeová, DiS.

Vedoucí sociální pracovnice