Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě
25. listopadu 2021 Aktuální dění

Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě

Od 1. 11. 2021 začala Charita Most realizovat nový projekt „Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci finančních mechanismů Norských fondů 20014 – 2021 z programu LP – Program Lidská práva a jeho realizace potrvá dva a půl roku. Celková podpora projektu je: 8 118 597,00Kč.

grants

V rámci projektu budou využívány dva byty, z nichž jeden bude sloužit jako krizový (krátkodobý) a druhý startovací (střednědobý). Jeden byt bude koupen z prostředků projektu a také bude z těchto prostředků zrekonstruován a opraven.

            Dále bude v projektu zřízeno poradenské místo, kde budou dvě sociální pracovnice pomáhat obětem domácího násilí řešit jejich situaci. Obrátit se na ně můžou nejenom samotné oběti, ale také jejich blízké osoby. Cílovou skupinou jsou nejenom ženy, ale také muži, či senioři, kteří tuto obtížnou situaci prožívají.

            Součástí odborného týmu je také právnička, která bude pomáhat obětem ve složitějších situacích nebo při zastupování na polici či u soudu.

            Součástí projektu je také vzdělávání pro sociální pracovníky jak z neziskovek, tak z obcí a setkávání interdisciplinárního týmu.

 

20211209_120631

Mgr. Petr Fadrhons

zástupce ředitelky
Tel.: 775 713 801 E-mail: 18qBY~dkVX~mYZhaa8iw5cj4Ys