ČEPS podpořila Sociální rehabilitaci v Litvínově
2. března 2023 Aktuální dění

ČEPS podpořila Sociální rehabilitaci v Litvínově

Akciová společnost ČEPS finančně podpořila fungování sociální služby Sociální rehabilitace, která je provozována v Komunitním centru Janov. 
V Rehabilitaci probíhá aktivizace zdravotně postižených lidí, kteří tak překonávají nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě.

Společnost ČEPS, a.s. darovala organizaci Charita Most, konkrétně službě Sociální rehabilitace, která je realizována v Litvínově - Janově, finanční prostředky pro další vzdělávání a aktivizaci osob se zdravotním postižením.

Děkujeme touto cestou za pomoc a podporu naší sociální služby.

3178878B-6D72-402F-A30C-12606D8E68B7

Jana Štiková, DiS.
Vedoucí sociální pracovník