Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2023
23. ledna 2023 Aktuální dění

Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2023

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli v rámci Tříkrálové sbírky.

Poděkování patří taktéž koledníkům, kteří vyšli do ulic v prvních patnácti dnech, aby mohli pomoci nejpotřebnějším.

Výtěžkem, který letos činil 273 850,- Kč, budou podpořeny děti ze sociálně slabých rodin a to nákupem základních školních pomůcek, dále v rámci projektu Poradny domácího násilí a to na podporu obětem domácího násilí, nákupem kompenzačních pomůcek pro seniory, výtěžek také bude předán do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ZDVOP“, k zajištění potřeb pro klienty v krizi v rámci služeb SAS a nákupu pomůcek pro nově vzniklou dětskou skupinu „Krteček“.

Tříkrálová sbírka však nekončí. Do online kasičky je možné přispívat po celý rok a to na stránkách  www.trikralovasbirka.cz, nebo přímo na stránkách www.charita-most.cz.

Pavla Martinowitzová

Asistentka ředitelky, finanční manažer
Tel.: 476 119 999 E-mail: 88EDZ.eo4mMy.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r