9. června 2021 Aktuální dění

Komunitní centrum Janov spolupracuje se ZUŠ v Mostě!

Prvním úspěšným projektem založeným na spolupráci mezi Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Domino v Janově a Základní uměleckou školou F. L. Gassmanna v Mostě je pravidelná výuka dětí a mládeže ve hře na klávesy.

Myšlenka oslovit školu vznikla na podnět dětí, které měly přání naučit se hrát na hudební nástroj. Ve spoustě rodin na tyto aktivity nezbývají finanční prostředky. Proto byly pracovnice zařízení rády, že byl nápad podpořen jak stran ředitele ZUŠ Davida Homoly, tak i ředitelky Oblastí charity Most Evy Čenkovičové, kteří na důkaz dohody podepsali smlouvu. Výuka probíhá v prostorách hudební zkušebny v Komunitním centru Janov pod vedením pana učitele Miroslava Bartka od února letošního roku.

V rámci spolupráce je pro další období v plánu do budoucna – pokračovat ve výuce hry na klávesy
a nově hry na bicí, a dále pak sdílení dobré praxe pedagogů formou předávání zkušeností týkajících se nových nápadů, inspirací, technik a námětů z oblasti výtvarného oboru, ve kterém se zdají být některé naše děti velice šikovné. V tomto případě jde ale o žádost o dotaci, která je v současné době podaná, a my budeme doufat, že se stav podání změní ve finančně podpořený projekt. Výsledky budeme znát začátkem listopadu.

Děkujeme všem.

Mgr. Alena Bartková, DiS.
vedoucí Komunitního centra Janov