"MADE BY"- "Dobrá hospodyňka, dobrá máma"
19. září 2022 Aktuální dění

"MADE BY"- "Dobrá hospodyňka, dobrá máma"

tak se jmenuje projekt, podpořený nadací Terezy Maxové dětem, který realizuje Charita Most (Centrum „Rodina v tísni“ – Azylový dům pro matky s dětmi v Oseku). 

Aktivity projektu reagují na aktuální i individuální potřeby matek, které jsou ubytovány v azylových domech. Projekt je rozdělen systematicky, aby matky během pobytu v azylovém domě získaly potřebné znalosti v jednotlivých oblastech, které jsou spolu úzce propojeny. Matka (klientka), která se do projektu zapojí, má možnost získat adekvátní znalosti a poté je využívat v praxi a v běžném životě. Cílem projektu je pomoc matkám - samoživitelkám začlenit se do běžné společnosti a posílit jejich kompetence takovým způsobem, aby matky byly schopny po absolvování projektových aktivit vést svou vlastní domácnost.

 

sv