2. června 2021 Aktuální dění

Nasazení zaměstnankyň KcJ i v době pandemie

Oblastní charita Most ve svém středisku v Janově poskytovala pomoc občanům i v době nouzového stavu.

Provoz centra nebyl, od propuknutí coronavirové pandemie, zastaven. Za přísných hygienický podmínek a dodržování nařízení vlády, vycházely pracovnice Komunitního centra Janov denně, navzdory možné nákaze, bez obav do terénu, aby pomohly občanům řešit jejich případy. Život v nouzovém stavu se „zastavil“. Nedalo se to říct o nepříznivých životních situacích občanů.

Řešeny byly potíže s dětmi a to jak výchovné, tak se vzděláváním. U dospělých se pomoc týkala záležitostí spojených s dluhy a jejich splácením, problémů s doučováním jejich dětí, vztahových nebo dalších finančních komplikací, apod. Pracovnice projektů se vždy kreativně a obětavě přizpůsobily řešení nových či jiných situací nebo k řešení obvyklých případů jiným způsobem, a to téměř bez obavy o své zdraví, zato vždy s myšlenkou splnit své poslání.

Rády bychom proto touto cestou poděkovaly všem zaměstnancům Komunitního centra Janov za jejich odvahu pomáhat lidem v obtížných životních situacích i v době nouzového stavu a za jejich nasazení při poskytování podpory a pomoci druhým.

Alena Bartková a Jana Štiková
Komunitní centrum Janov