O besedy v Komunitním centru Janov je velký zájem!
16. října 2019 Aktuální dění

O besedy v Komunitním centru Janov je velký zájem!

V pondělí 14. října 2019 měli rodiče s dětmi možnost účastnit se besedy s psycholožkou Mgr. Ditou Gulíkovou v Komunitním centru Janov.

V pondělí 14. října 2019 měli rodiče s dětmi možnost účastnit se besedy s psycholožkou Mgr. Ditou Gulíkovou v Komunitním centru Janov. Beseda byla na volné téma, rodiče pokládali otázky a paní psycholožka na dotazy odpovídala, resp. poskytovala rady tomu, kdo je potřeboval. Častou otázkou bylo téma odnaučení dítěte na plenky a naučení chození na nočník, dalšími žádanými tématy bylo řešení manželské krize či partnerův upadající zájem o manželku. 

Rodinné centrum Petrklíč funguje jako prostor pro setkávání rodičů i dětí a vzájemné vyměňování zkušeností, pocitů. Probíhají zde nejen besedy a přednášky na různá témata (např. z oblasti zdravotní či finanční gramotnosti), ale také poradenství, psychosociální aktivita či terénní činnost, kdy se rodiče s dětmi scházejí na hřištích. Vše je zdarma v přátelském prostředí a pod vedením milých pedagožek. 

Za Komunitní centrum Janov,
Rodinné centrum Petrklíč, 
Bc. Jana Laburdová