25. května 2023 Aktuální dění

Poděkování za finanční podporu Protidluhové poradny v Janově

Děkujeme Městu Horní Jiřetín a Městu Meziboří za finanční podporu Odborného sociálního a dluhového poradenství Janov, které v Komunitním centru Janov funguje od roku 2015.

V Protidluhové poradně je možno řešit problémy s exekucemi a dluhy vůbec. Jsme otevřeni konzultovat dluhové propasti, do kterých se klienti dostávají, a zdarma podáváme návrhy na oddlužení (insolvence, osobní bankrot). Poradna také nabízí pomoc a podporu v průběhu insolvenčního řízení.

V současné době řeší také města samotná problémy se svými rozpočty, a tak si o to více vážíme skutečnosti, že se právě v rozpočtu Města Horní Jiřetín a Města Meziboří našly finance na podporu jedné z našich služeb, která bezplatně pomáhá lidem ve finanční nouzi. 

Jana Štiková, DiS.
Vedoucí sociální pracovník
Komunitní centrum Janov, Charita Most