PODPORA A AKTIVIZACE RODIN S DĚTMI V LITVÍNOVĚ - JANOVĚ
28. prosince 2022 Aktuální dění

PODPORA A AKTIVIZACE RODIN S DĚTMI V LITVÍNOVĚ - JANOVĚ

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v janovském Komunitním centru podporují místní rodiny při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Každý den pomáháme při zajištění péče o děti, řešíme školní docházku, problémy s bydlením a špatnou finanční situaci v místních rodinách, nezaměstnanost apod.

V poslední době se často setkáváme s problémem pediatrické péče v Litvínově – Janově – místní pediatrické ordinace nepřibírají nové pacienty, protože mají naplněné kapacity a my jsme tedy nuceni registrovat děti k pediatrům až v Mostě. Toto však není ideální řešení, protože rodiče, nacházející se v hmotné nouzi, nemají vždy finance na cestu do Mostu a zpět, tím pádem se pak velmi snadno stává, že se s dětmi nedostaví k pravidelné lékařské prohlídce a tím samozřejmě hrozí zanedbání péče. A nejen za pediatrickou péčí je třeba dojíždět, v Mostě je i většina jiných odborníků, které s dětmi musíme pravidelně navštěvovat např. dětská psychiatrická ambulance, středisko výchovné péče, oční specialista, dětská neurologie apod.

Přemýšleli jsme, jak pomoc našim uživatelům, aby se zbytečně nedostávali do problémů se zanedbáním péče o děti jen proto, že jim nezbývají finance na cestování a oslovili jsme Nadaci Olgy Havlové – Výbor dobré Vůle. Jsme velice vděční, že se tato nadace rozhodla nám v našem úsilí pomoci a projekt podpořila. Od května do prosince roku 2022 jsme měli od Výboru dobré vůle před nabité čtyři třípásmové čipové karty na půjčování pro uživatele Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro uživatele sociální služby Terénní programy, velmi si této pomoci vážíme a jménem naším i našich uživatelů Výboru dobré vůle d ě k u j e m e!

Bc. Helena Platilová

Vedoucí sociální pracovník

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Charita Most – Komunitní centrum Janov