Pokračování "Milostivého léta"!
6. července 2022 Aktuální dění

Pokračování "Milostivého léta"!

Od 1. září 2022 budou moci dlužníci využít Milostivé léto II. Jedná se o druhou a poslední šanci, jak se zbavit exekucí u veřejnoprávních institucí.

Vláda 18. 5. 2022 rozhodla o pokračování tzv. „Milostivého léta", tedy o možnosti splatit exekuce bez úroků. Dlužníci budou stejně jako při tzv. Milostivém létu I moci bezúročného období využít po dobu tří měsíců, a to od 1. září 2022.

Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Milostivé léto se tedy vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám.

Jana Štiková, DiS.
Vedoucí sociální pracovník

Jana Štiková DiS.

vedoucí sociální pracovník
Tel.: 775 713 931 E-mail: %mvu5f56LTprRb~lW3zy9d29g