Pomáháme i nadále
3. března 2020 Aktuální dění

Pomáháme i nadále

Komunitní centrum Janov je schopno nadále pomáhat i v roce 2020, a to s pomocí financování provozovaných sociálních služeb převážně ze státních zdrojů a sponzorských darů od soukromých firem a nadací. Tato finanční pomoc zajišťuje poskytování sociálních služeb ve stejné kvalitě a rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech.

V Komunitním centru Janov skončily k prosinci 2019 dva tříleté projekty, které byly finančně podpořeny ze Sociálního fondu Evropské unie – Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003752 zajistil realizaci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino pro klienty ve věku od 15 do 25 let (podpořeno 185 klientů) a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (zapojeno 127 rodin).
Z druhého projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004539 byly realizovány tři služby: Terénní programy (podpořeno 161 uživatelů), Odborné sociální poradenství, zaměřené především na dluhovou problematiku (podpořilo 500 osob) a Sociální rehabilitace, která pomohla celkem 45 osobám se zdravotním hendikepem.
Za finanční podporu velmi děkujeme. Od ledna 2020 jsme plynule přešli na financování provozovaných sociálních služeb převážně ze státních zdrojů, dále nám sponzorskými dary pomáhají soukromé firmy a nadace. Tato finanční pomoc nám umožňuje zachovat chod Komunitního centra a všech poskytovaných sociálních služeb ve stejné kvalitě a rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech.

 

                                                                                              Bc. Helena Platilová
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Komunitní centrum Janov