Potravinová pomoc jako nástroj finančního vzdělávání uživatelů Azylového domu Duchcov
7. července 2022 Aktuální dění

Potravinová pomoc jako nástroj finančního vzdělávání uživatelů Azylového domu Duchcov

Sociální služba Azylový dům Duchcov je i v tomto roce podporována potravinovou pomocí z Potravinové banky v Ústeckém kraji, o.s., 

Této možnosti jsme využily k realizaci praktického finančního vzdělávání formou, která je uživatelům blízká, nastavená na běžný život a pomáhá jim ke zvyšování dovedností v hospodaření se svými financemi. Program podpory, jak jsme vzdělávání nazvali, úzce souvisí jak s individuálními plány a potřebami konkrétních uživatelů tak samozřejmě i s posláním a cíli služby jako takové.

Cílem tohoto programu je podporovat a aktivizovat uživatele ve finančním uvažování, přemýšlet o možnostech jak hospodařit s financemi, které ušetří v rámci „nákupu za kartičky“. Řeší otázky typu: kolik kartiček utratit, co bezprostředně potřebují, co naopak nepotřebují, kolik ušetří, když si v „azylovém krámě“ koupí za kartičky rýži či jiné trvanlivé potraviny. Pracovníci využívají rozhovorů k odpovědím, nastiňování různých možností či rozvíjejí dané otázky k dalšímu vzdělávání.

V principu jde o to, že uživatelé si vyberou z předem daných činností, většinou se jedná o drobné práce v azylovém domě, jako je zalévání květin, výpomoc jinému uživateli, starost o zeleninovou zahradu a jiné, tu vykonají a jsou odměněni kartičkami, které ve stanový termín promění právě za potravinovou pomoc.

Je nutno podotknout, že je stavěn na dobrovolné účasti a rozhodnutí každého z uživatelů, zda se chce programu účastnit. V současné době je do programu přihlášena polovina uživatelů čerpající sociální službu azylového bydlení, což považujeme za velký úspěch.

Do budoucna máme v plánu aktivitu dále rozvíjet, např. příležitostně realizovat tzn. „azylový trh“, kdy uživatelé budou moci za kartičky vyměnit nejen potraviny ale např. drobné vybavení do domácnosti, ošacení a další předměty, které jim usnadní přechod do dalšího bydlení.

Za Azylový dům Duchcov Radka Pochobradská

DSC_1368

Mgr. Radka Pochobradská

vedoucí sociální pracovník
Tel.: 773 593 554 E-mail: _hpr50h7ZlxkQOQ938Es-Z0e-lGhTj