6. července 2022 Aktuální dění

Přednáška o penězích v KcJ

Studentky VOŠ Most šířily na půdě Komunitního centra Janov důležité informace týkající se hodnoty a podstaty peněz, a to v rámci přednášky pro děti, které docházejí do NZDM Domino.

V Komunitním centru Janov proběhla 1. 6. 2022 interaktivní přednáška pro děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino na téma „Peníze“, kterou si připravily studentky Vyšší odborné školy v Mostě. Děti získaly povědomí o hodnotě peněz, předpokladech pro získání dobré práce, důsledcích nezaměstnanosti a zároveň se seznámily s příjmy a výdaji.  Akce se zúčastnilo cca 15 českých i ukrajinských dětí, které si s sebou po skončení přednášky odnesly také odměnu ve formě malé sladkosti.

Studentky VOŠ Most plnily ve službě Odborné sociální poradenství svou souvislou praxi, která trvala od 25. 4. do 3. 6. 2022. V průběhu praxe získaly zkušenosti z oblasti dluhů
a exekucí. Konkrétně se setkaly s procesem podání insolvenčního návrhu, průběhem insolvenčního řízení, s vedením dokumentace v této oblasti i s přímou péčí o uživatele Litvínova a jeho okolí.

Lenka Málková a Lucie Poláková
studentky VOŠ Most