Předškolní klub Charity Most podpořil v minulém roce 26 dětí
15. února 2022 Aktuální dění

Předškolní klub Charity Most podpořil v minulém roce 26 dětí

Charita Most provozuje předškolní klub Zastávka od začátku roku 2015.  V minulém roce se v něm mohl, díky opětovné finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, realizovat projekt „Učíme se učit prostřednictvím metody Grunnlaget. Částka 560 539 Kč byla využita na nezbytné provozní a mzdové náklady předškolního klubu. 

msmt

Předškolní klub Zastávka si klade za cíl zkvalitnit výchovně vzdělávací činnosti u dětí ve věku od 3 do 5 let, které nemají možnost docházet do institucionalizovaných předškolních zařízení. Děti pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dle statistik, bez včasné předškolní péče, selhávají později ve škole, protože nejsou dostatečně připraveny.

Smyslem předškolního klubu není ve výchovném procesu pracovat jen s dětmi, ale poskytovat podporu i jejich rodičům. S těmi se setkáváme každý den při předávání dětí, také 1x měsíčně na třídních schůzkách a besedách. Rodiče, zejména matky, oceňují podporu, vzájemné sdílení a nové informace v neformálním, klidném a přátelském prostředí. Koordinátor pro práci s rodiči navíc poskytuje pro pečující osoby konzultační hodiny (i v rodinném prostředí) a počítačovou dílnu.  Konkrétně se rodiče například naučili pravidelně kontrolovat žákovské knížky svých starších dětí a vyhledávat si důležité informace na internetu.

Pokud shrneme kvantitativní výsledky projektu za minulý rok, můžeme konstatovat, že bylo podpořeno 26 předškoláků a 20 jejich rodičů. Kapacita předškolního klubu byla 15 dětí, program zajištovaly tři pracovnice a 3x do měsíce jejich práci doplnila paní logopedka. Během roku 2021 se podařilo umístit 8 dětí do mateřské školy (jednalo se o děti 4leté) a 5 dětem jsme pomohly zvolit přípravnou třídu a jejich rodičům pomoci se zápisem. 

Pracovníci předškolního klubu nadále využívali vedle logopedické péče alternativní metodu Grunnlaget ke kvalitnější předškolní přípravě, speciálně vyvinuté pro cílovou skupinu projektu.  Aktivity doplňovaly programové návštěvy mateřských a základních škol v Duchcově nebo spousta výletů do okolí Duchcova

Charita Most děkuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za podporu v roce 2021, rodičům za jejich důvěru a MŠ a ZŠ za jejich spolupráci.

1

124922162_824385014772401_3309661722527571104_n

2

3

5

6

 

Mgr. Lenka Podlogarová, pedagogický pracovník

Mgr. Lenka Podlogarová

vedoucí sociální pracovník a pedagog
Tel.: 778 005 957 E-mail: _hqv555j-onjGK7%WkvDRUcg%mkmb