Přírodní zážitky spojují hranice
13. října 2022 Aktuální dění

Přírodní zážitky spojují hranice

Žáci z Česka navštívili své kamarády. Setkávají se ve Vesnickém muzeu Gahlenz a mají hudební překvapení v batohu.

     DENÍK  FREIE PRESSE ( Svobodný tisk) Sobota 27.8.2022

OD CHRISTOFA HEYDENA

GAHLENZ -  Včelka Mája bzučela ve čtvrtek v akordu Vesnickým muzeem Gahlenz. Mládež z Mostu intonovala věhlasnou melodii písně Karla Gotta z filmu Včelka Mája v originální řeči. S jejich krátkým kulturním příspěvkem uvedli čeští hosté zábavnou formou společný zážitkový projektový den se saskými děvčaty a chlapci. Znovuuvedení přeshraničního setkání v oblíbeném zemědělském zařízení mělo tentokráte jako téma včelu medonosnou.

 „Po šestnácté se společně sešla mládež obou zemí v rámci partnerských vztahů mezi Charitou Most a Vesnickým muzeem včetně Domovského spolku Gahlenz. To nás velmi těší, ale dva roky jsme museli kvůli koronaviru vynechat“, raduje se Brigita Janovská z Česka, tlumočnice, která projekt doprovází. „Projekt zapadá do naší snahy mladé lidi přivést

dohromady, je tím nejlepším prostředkem se poznat a druhému porozumět.“

 Jednota panovala u hostitelů z domovského spolku kolem Beate Mühl a jejích hostů, že jsou děti otevřené přírodním zážitkům. „Chceme probudit jejich zájem o životní prostředí a

jejich spojení s přírodou podpořit. Právě včely potřebují naši pozornost. Proto chceme  přispět, aby se tito užiteční tvorové chránili, současně se odbouraly obavy a zdůraznil jejich význam pro nás lidi.  A ty malé létající bytosti potvrzují další symbolický prvek: neznají žádné hranice. A ty chceme mezi zeměmi stejně tak pomoci překonat.“

Praxe mladých lidí s muzejním včelstvem  předcházela v selském statku stavbě hmyzího obydlí, jemuž se zde naučili a poučili se i o životě divokých včel. 

 Překlad: Brigita Janovská