Slavnostní převzetí Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček
13. září 2021 Aktuální dění

Slavnostní převzetí Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček

Od 1. 9. 2021 Charita Most výrazně rozšířila portfolio svých služeb.

V tento den, po několikaměsíční intenzivní přípravě, jsme od Ústeckého kraje převzali Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček, a protože se jednalo o významnou věc, uskutečnilo se při této příležitosti dne 8. 9. 2021 slavnostní otevření s řadou významných hostí. V první řadě naše pozvání přijala ministryně financí  JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. Dále přijeli hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a jeho náměstek PaedDr. Jiří Kulhánek. Za město Most se slavnostního aktu zúčastnil primátor Mgr. Jan Paparega a jeho náměstkyně Ing. Markéta Stará. Všechny hosty přivítala ředitelka Charity Most Mgr. Eva Čenkovičová, která také představila celou naší organizaci. Následně ke všem hostům postupně promluvili: ministryně financí, hejtman Ústeckého kraje a náměstkyně primátora. Všichni poděkovali zaměstnancům charity za jejich dlouhodobou a přínosnou práci v oblasti sociálních služeb a přislíbili nám být při tomto úsilí nápomocni. Velmi hezké bylo, když paní Schillerová neváhala pracovníky našeho zařízení označit za „anděly“.  

Po vzácných hostech si vzala slovo ředitelka zařízení Mosťáček Mgr. Helena Fadrhonsová, která všem přítomným nejenom představila celé zařízení, ale také poděkovala těm, kteří charitě na této cestě pomáhali. Pak následovala prohlídka zařízení, při které si paní ministryně povídala jak se zaměstnanci, tak s dětmi. Celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře a byla pro nás velkým povzbuzením na nelehké cestě, která všechny pracovníky Mosťáčku čeká. Zajistit pro děti vše potřebné dle velmi složité legislativy bude bezesporu velmi náročné a neméně obtížné bude zajistit financování celého zařízení. Přejeme tedy nové paní ředitelce Mosťáčku Mgr. Heleně Fadrhonsové hodně sil a trpělivosti při její práci.

DSC08595

DSC08604

DSC08627

DSC08647

DSC08652

DSC08654

DSC08662

DSC08668

DSC08674DSC08680

Text: Mgr. Petr Fadrhons    Foto: Radek Chmel

Mgr. Petr Fadrhons

Projektový manažer
Tel.: 775 713 801 E-mail: 18qBY~dkVX~mYZhaa8iw5cj4Ys