Slavnostní rozloučení ředitelky Charity Most Zobrazit fotogalerii
25. května 2023 Aktuální dění

Slavnostní rozloučení ředitelky Charity Most

Po více než dvaceti letech vedení neziskové organizace Charity Most paní ředitelka Mgr. Eva Čenkovičová končí v této funkci. Avšak organizaci neopouští, zůstává zde jako Emeritní ředitelka a ekonom. Od 1. 6. 2023 převezme funkci ředitelky Charity Most paní Mgr. Světlana Nikolova.

Při této příležitosti se uskutečnilo setkání v kostele sv. Václava v Mostě při mši svaté, kterou sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Poté se hosté přesunuli do salónku v hotelu Cascade, kde setkání probíhalo.

Setkání zahájila paní Mgr. Eva Čenkovičová, následovalo duchovní slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Dále svá slova přednesla ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská a poté následovala zdravice hostů. Závěrem poděkovala nastupující ředitelka Charity Most paní Mgr. Světlana Nikolova paní Mgr. Evě Čenkovičové za její úsilí, vizi a vedení, které přispěly k růstu a prosperitě organizace.

Text: Pavla Martinowitzová, Foto: Radek Chmel

Pavla Martinowitzová

Asistentka ředitelky, finanční manažer
Tel.: 476 119 999 E-mail: 88EDZ.eo4mMy.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r