Sociální poradna v Janově byla podpořena z Nadace ČEZ
23. března 2021 Aktuální dění

Sociální poradna v Janově byla podpořena z Nadace ČEZ

Sociální poradna Oblastní charity Most v Janově funguje více než 5 let. Poradna je zaměřena na dluhovou problematiku – nabízí mimo jiné i pomoc s řešením dluhů, je zde možné zdarma sepsat návrh na oddlužení. 

Sociální poradna Oblastní charity Most v Janově funguje více než 5 let. Poradna je zaměřena na dluhovou problematiku – nabízí mimo jiné i pomoc s řešením dluhů, je zde možné zdarma sepsat návrh na oddlužení. Služba je financována z části z dotací státu MPSV a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nemalé finanční prostředky musí sociální služba získávat sama – žádostmi, sponzorskými dary, nadačními příspěvky. V letošním roce byla Sociální poradna Janov podpořena finančními prostředky z Nadace ČEZ – hodnotitele žádostí zaujal projekt – Protidluhová kampaň v Janově. Projekt je zaměřen na informování společnosti formou seminářů, publikace, výlepu letáků, koncertu a výstavu o dluhové problematice a poradenství. Realizace projektu potrvá do října tohoto roku. Věříme, že i dnešní „coronavirové“ době, bude možné projekt bez problémů realizovat. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu.

Štiková Jana
Oblastní charita Most