Sto let Charity Česká republika a dvaadvacet let Charity Most
19. září 2022 Aktuální dění

Sto let Charity Česká republika a dvaadvacet let Charity Most

Ve středu 15. září 2022 byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě otevřena výstava pod názvem 100 let Charity Česká republika a 22 let Charity Most. 

Celé slavnostní dopoledne, které pořádala Charita Most, bylo zahájeno mší svatou v kostele Svatého Václava, kterou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup Litoměřický. Otevření výstavy bylo spojeno se slavnostním setkáním v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě. Program zahajovalo kulturní vystoupení pedagogů a žáků ZUŠ F.L.Gasmanna v Mostě.

Slavnostního setkání se zúčastnili partnerské a spolupracující instituce, zástupci státních i komunálních institucí. Významnými hosty byli Mons. Jan Baxant, biskup Litoměřický, primátor města Mostu Jan Parega s náměstkyní paní Markétou Starou, Martin Davídek, generální vikář biskupství litoměřického, Leo Gallas, prezident Diecézní charity Litoměřice a děkan mostecké farnosti Římskokatolické církve a další hosté.

O bohaté přeshraniční spolupráci Charity Most svědčila i přítomnost čtyř partnerských spolků a institucí ze Saska: delegace Německého červeného kříže Bautzen, vedená panem Gerdem-Rainerem Lachmannem, delegace Lidové solidarity Freiberg, vedená ředitelkou Angelou Gronwaldt, delegace partnerské Základní školy Vévody Heinricha Marienberg v čele s paní Ute Hagemann a Domovský spolek a Krušnohorské Vesnické muzeum Gahlenz vedenou ředitelkou paní Beate Mühl. Pozvání přijal i poslanec okresu Střední Sasko za CDU pana Ralfa Börnera.

Dvaadvacet let sice není kulaté výročí, ale kulaté dvacetileté výročí Charita Most musela dvakrát odložit v důsledku covid-19. V letošním roce nastala vhodná příležitost spojit vše s výročím celé Charity Česká republika, jíž je mostecká charita organizační součástí. Charita Česká republika oslavuje letos významných sto let trvání. A tak vznikla jedinečná výstava o působení charity v našem regionu.

„Od první myšlenky vytvořit tuto výstavu nám bylo jasné, že si nemůžeme dělat nárok na to, že by výstava obsáhla charitní dílo v jeho šíři a  rozsahu“ vyjádřila se ředitelka Charity Most Eva Čenkovičová. Charita ČR je největší nestátní neziskovou organizací, má svou strukturu, odborné sekce, pravidla a širokou územní působnost – kolem 280 charit na celém území České republiky.

Výstava v mosteckém muzeu se tudíž - pokud jde o Charitu ČR – soustřeďuje na její historii, což by mohlo být pro mnohé návštěvníky zajímavé a informace nejsou až tak běžně dostupné.

Prezentace Charity Most je protkaná historie se současností. Jsou představena jednotlivá zařízení sociálních služeb, fakultativní služby včetně nedávno otevřené domácí zdravotní péči. Výstavu obohacují i výrobky klientů Charity Most a obrazy pana Jaroslava Vodičky,  dlouholetého příznivce naší organizace (zemřelého v r. 2020).

Z archivu z mostecké charity jsou k vidění záznamy z r. 1998 o činnosti tehdy dobrovolné Farní charity Most. Zaapsána do rejstříku církevních organizací byla mostecká charita v březnu 2000 jako Oblastní charita Most. Tím se organizace  profesionalizovala.

V mostecké charitě se oblast pomoci a asistence lidem chudým, v krizi  a bez domova, nebo ohrožených bezdomovectvím doplňuje službami péče pro seniory a lidi s handicapem. Ročně se činnost Charity Most dotkne kolem 4800 lidí a u většiny z nich opakovaně.

Významným krokem je nedávno založená činnost charitní ošetřovatelská péče „Sestra domů“. A i to, že od poloviny roku 2021 provozujeme zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pod názvem „Mosťáček“. Od března 2022 se podílíme na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Výstavu finančně podpořily Českoněmeckým fondem budoucnosti a MAS naděje, o.p.s. Partnerem je Oblastní muzeum a galerie v Mostě, která poskytla veškeré zázemí a potřebnou spolupráci.

Výstava je přístupna veřejnosti v prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě do 30.10.2022

DSC00953

DSC00976

DSC00985

DSC01001

DSC01016

DSC01033

DSC01046

DSC01055

DSC01099

DSC01132

DSC01141

DSC01148

Mgr. Eva Čenkovičová

ředitel
Tel.: 476 119 999 E-mail: Y.Au5f~9-onjGK7%WkvDRUcg%mkmb