Terénní programy Charity Most pomáhají lidem z Ukrajiny.
23. listopadu 2022 Aktuální dění

Terénní programy Charity Most pomáhají lidem z Ukrajiny.

Sociální a humanitární služba Terénní programy Charity Most i nadále vypomáhají lidem,  kteří přišli z Ukrajiny k nám do ČR hledat pomoc a bezpečí před válkou. 

Tato spolupráce o pomoci trvá od března 2022. Je to dlouhá doba na to, aby sociální pracovník zmapoval stav a průběh spolupráce rodin, které o pomoc žádají. Terénní sociální pracovník má  navázané kontakty s lidmi, kteří jsou sociálně slabší. Tito lidé jsou podporovány z projektů, které jsou určeny na pomoc lidem z Ukrajiny. Jedním z posledních  projektů „ Vyhláška Mimořádného dotačního řízení MPSV na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny“ bylo podpořeno 14 rodin, které sociální pracovník společně s  dalšími organizacemi např. základními školami vytipoval. Těmto rodinám bylo pomoženo  v nákupech např.: ošacení a obuv na zimu, školní pomůcky, drogerie, hygienické potřeby a léky.

1669126884132

1669127046070

1669127168622