V pondělí 11.4.  navštívil naši charitu nový ministr práce a sociálních věcí pan Marián Jurečka.
12. dubna 2022 Aktuální dění

V pondělí 11.4. navštívil naši charitu nový ministr práce a sociálních věcí pan Marián Jurečka.

Společně s ním přijeli také náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan Jiří Kulhánek, náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje pan Jiří Navrátil, krajský radní Honza Růžička a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje paní Zdeňka Vachková.

Vedoucí služeb Charity Most s panem mistrem a ostatními hosty probraly problémy, které při realizaci sociálních služeb nejčastěji řeší a zdaleka ne vždy se mluvilo o penězích. Mluvilo se také o legislativních problémech a rozdílných přístupech některých úřadů. Pan ministr si naše připomínky vyslechl a slíbil, že s nimi bude dál pracovat. Následně se hosté s doprovodem přemístili do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček. Pan ministr si se zaměstnanci zařízení prošel a pozdravil se také s dětmi, které byly přítomny. Návštěva v nás zanechala velmi dobrý dojem a také naději, že se nám podaří současné složité období překonat bez toho, abychom museli omezovat poskytované služby.

tit

a3

a2

Mgr. Petr Fadrhons

zástupce ředitelky
Tel.: 775 713 801 E-mail: 18qBY~dkVX~mYZhaa8iw5cj4Ys