Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil službu Sociální rehabilitace
28. března 2021 Aktuální dění

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil službu Sociální rehabilitace

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil finančním příspěvkem ve výši 33. 000 Kč Komunitní centrum v Janově, službu Sociální rehabilitaci, která nabízí pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil finančním příspěvkem ve výši 33. 000 Kč Komunitní centrum v Janově, službu Sociální rehabilitace, která nabízí pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením.
Cílem služby je, aby uživatelé nebyli vyčleněni ze společnosti a aby se zvýšila kvalita jejich života. Finanční příspěvek byl využit na pořízení tabletů, které pomohou uživatelům služby i během nepříznivé epidemiologické situace komunikovat s pracovnicemi služby online.
Tímto bychom chtěli poděkovat Nadaci Olgy Havlové za finanční příspěvek a podporu.

Tereza Vaňásková, Sociální rehabilitace

Tereza Vaňásková

pracovník v sociálních službách
E-mail: c8Ak99enW7c-T65j4mnf3~ilT-M