Závěrečná zpráva o činnosti v projektu Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové.
15. prosince 2020 Aktuální dění

Závěrečná zpráva o činnosti v projektu Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové.

V rámci projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme v roce 2020 podpořili děti v přípravných třídách ZŠ v Mostě – Chanově.    

NDV

Cílem projektu bylo připravit děti na úspěšný vstup do 1. tříd základní školy. Věnovali jsme se 21 dětem ve dvou třídách.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme nadále pracovali s dětmi v ochranných pomůckách (roušky, rukavice, dezinfekce). Ve spolupráci s učitelkou jsme pomáhali při vyučování. Zaměřili jsme se na děti s poruchami chování, které ve třídě potřebují zvýšený dohled.

Ve vyučovacích hodinách jsme s dětmi pracovali individuálně a podporovali je při různých aktivitách. Děti využívaly pomůcky, které jsme pořídili díky projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která náš projekt finančně podpořila, např. pastelky, barevné papíry, nůžky, lepidla, štětce atp.

Při výuce jsme se také zaměřili na procvičování sociálních návyků. Důležité pro děti bylo vysvětlování, opakování a praktická činnost, jako např. dodržování hygieny, chování k dospělým, zdravení apod.

Práce s dětmi pro nás byla velice zajímavá a přínosná. Spolupráce s učiteli byla velmi dobrá. Také samotné děti nás přijaly s nadšením a brzy si k nám našly hezký vztah. Proto hodnotíme naši práci v tomto projektu jako úspěšnou.

23

 

 

Eva Chládková

Marcela Daňová                                                                           Vypracováno dne 14. 12. 2020