Odložení akce

Tímto rušíme Slavnostní setkání u příležitosti 20 let trvání Oblastní charity Most, které bylo připraveno na úterý 17. března 2020 od 10 hodin.

Důvodem je opatření Bezpečnostní rady státu zákaz ohledně hrozby onemocnění koronavirem...

Neše setkání pouze odkládáme na vhodnější dobu.