Oblastní charita Most

pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích formou sociálního ambulantního poradenství a formou terénních programů přímo v rodinách. Dále OchMost nabízí pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním vyloučením aktivizační programy a děti z těchto rodin mohou docházet do charitních nízkoprahových zařízení s celodenním provozem. Oblastní charita Most poskytuje pečovatelskou službu a služby osobní asistence. Provozuje tři azylové domy pro dospělé i matky s dětmi.


Život i v nepříznivých situacích může být důstojný a můžeme jej nasměrovat k lepšímu.

 

Postavení

Oblastní charita Most je samostatnou právnickou osobou zřízenou diecézním biskupem podle ca.116 CIC a v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., je účelovým zařízením římskokatolické církve. Vznikla 17.2.2000. Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury.Oblastní charita Most

 

  • sídlí v Mostě a působí v litoměřické diecézi
  • jejím statutárním zástupcem je ředitel
  • je územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích
  • je členem sdružení Charita Česká republika

 

Organizační struktura Oblastní charity Most zde 

Mapa služeb Oblastní charity Most

 

Orgány Oblastní charity Most:

  • ředitelka:

- Mgr. Eva Čenkovičová

  • Rada Charity:

- P.Grzegorz Czyzewski

- Mgr. Petr Fadrhons

- Mgr. Leo Steiner

- Ing. Stanislav Kostiha


JUBILEUM 10 LET Oblastní charity Most

Dne 4.března 2010 proběhly Oslavy k 10. výročí Oblastní charity Most v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a poté v Městském divadle v Mostě.              

 více..... 


Cena charity

Dne 24. Září 2009 převzala Cenu Charity ČR za mimořádné charitní dílo ředitelka Oblastní charity Most Mgr. Eva Čenkovičová. Cenu předal prezident Charity ČR biskup Pavel Posád, ředitel Charity ČR Oldřich Haičman a zástupci sponzorů. Slavnostní předání proběhlo v pražském kostele sv. Tomáše na Malé Straně.       

více..........

Zadávací řízení projetku páce na Liberecku

výběrové řízení na zajištění níže popsané zakázky v rámci projektu Práce na Liberecku registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00362 financovaného z OP LZZ.