2015

Říjen/2015

Oblastní charita Most vyhlašuje  výběrové řízení - Říjen - Listopad /2015

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

„Dodávku jízdních kol pro komunitní centrum Janov - opakovaná výzva"

Výzva k podání nabídky kola.pdf

Zadávací dokumentace - kola.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky - kola.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy - kola.docx

Příloha č. 3 ZD - Rozpočet - kola.xls

Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace - kola.docx

 

 

Září/2015

Oblastní charita Most vyhlašuje  výběrové řízení - Září/2015

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

„Dodávku kancelářského nábytku pro komunitní centrum Janov –  2. opakovaná výzva“

výzva kancelářský nábytek.pdf

Zadávací dokumentace kancelářský nábytek 2. opakovaná výzva.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy.docx

Příloha č. 3 ZD - Výkaz výměr - Nábytek.xls

příloha č.4 technická specifikace kancelářský nábytek 2 opakovaná výzva.docx

 

Oblastní charita Most vyhlašuje  výběrové řízení - Září/2015

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

„Dodávku fitness vybavení pro komunitní centrum Janov"

Výzva k podání nabídky Fitness.pdf

Zadávací dokumentace fitness.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky - fitness.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy - fitness.docx

Příloha č. 3 ZD - Nenaceněný rozpočet - fitness.xls

Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace - fitness.docx

Oblastní charita Most vyhlašuje  výběrové řízení - Září/2015

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

„Dodávku outdoorového vybavení pro komunitní centrum Janov"

Výzva k podání nabídky outdoorové vybavení.pdf

Zadávací dokumentace outdoorové vybavení.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky - outdoor.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy - outdoor.docx

Příloha č. 3 ZD - Rozpočet - outdoor.xls

Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace - outdoor.docx

 

Oblastní charita Most vyhlašuje  výběrové řízení - Září - Říjen /2015

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

„Dodávku jízdních kol pro komunitní centrum Janov"

rozhodnutí o zrušení VŘ.pdf

DŮLEŽITÉ - DODATEČNÉ INFORAMCE  K TECHNICKÉ SPECIFIKACI A  PRODLOUŽENÍ LHŮTY do 6.10.2015

Dodatečné informace č. 1 k VZMR jízdní kola_..pdf

Výzva k podání nabídky jízdní kola.pdf

Zadávací dokumentace jízdní kola.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky - kola.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy - kola.docx

Příloha č. 3 ZD - Rozpočet - kola.xls

Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace - kola.docx

 

 

 

 

 

UKONČENO

Srpen 2015

Oblastní charita Most vyhlašuje opakované výběrové řízení

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

DŮLEŽITÉ - PRODLOUŽENÍ LHŮTY DO 24.8.2015

 

Rozhodnutí o zrušení VŘ.pdf

dodatečné info č.2 prodloužení lhůty.pdf

dodatečné info - prodloužení lhůty.pdf

„Dodávku sportovního vybavení pro komunitní centrum Janov – opakovaná výzva“

opakovaná výzva sportovní vybavení.pdf

opakovaná zadávací dokumentace - sporotvní vybavení.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy.docx

Příloha č. 3 ZD - Výkaz výměr - fitness.xls

Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace.docx

 

Srpen 2015

Oblastní charita Most vyhlašuje opakované výběrové řízení

Oblastní charita Most vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení Komunitního centra Litvínov - Janov CZ.1.09/1.3.00/69.01139 jedná se o zakázku na

„Dodávku kancelářského nábytku pro komunitní centrum Janov – opakovaná výzva“

 Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - nábytek opakovaná výzva docx.pdf

Opakovaná výzva dodávka kancelářského nábytku.pdf

opakovaná zadávací dokumentace - vybavení nábytek.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky.docx

Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor kupní smlouvy.docx

Příloha č. 3 ZD - Výkaz výměr - Nábytek.xls

příloha č.4 technická specifikace kancelářský nábytek.docx

 

 

 

červen - červenec 2015

Výběrové řízení na zajištění níže popsané zakázky v rámci projektu Komunitní centrum Litvínov - Janov na dodávku kancelářské techniky . NEAKTIVNÍ - Výběrové řízení ukončeno 07/2015

 Výzva k podání nabídky dodávka kancelářské techniky.pdf

Zadávací dokumentace kancelářské techniky.pdf

Přílohy ZD - ICT.zip

 

Výběrové řízení na zajištění níže popsané zakázky v rámci projektu Komunitní centrum Litvínov - Janov na dodávku vybavení hudebny  NEAKTIVNÍ - Výběrové řízení ukončeno 07/2015

Výzva k podání nabídky vybavení hudebny.pdf

Zadávací dokumentace vybavení hudebny.pdf.

Přílohy ZD - hudebna.zip

Upřesnění specifikace:

Dodatečné informace k VZMR vybavení hudebny č.1.pdf

 

Výběrové řízení na zajištění níže popsané zakázky v rámci projektu Komunitní centrum Litvínov - Janov na dodávku sportovního vybavení.  NEAKTIVNÍ - Výběrové řízení ukončeno 07/2015

rozhodnutí o zrušení VŘ - fitness.pdf

Výzva k podání nabídky sportovní vybavení.pdf

Zadávací dokumentace sportovní vybavení.pdf

Přílohy ZD - fitness.zip 

 Důležité!!

Dodatečné informace č. 1.pdf

Výběrové řízení na zajištění níže popsané zakázky v rámci projektu Komunitní centrum Litvínov - Janov na dodávku kancelářského nábytku.  NEAKTIVNÍ - Výběrové řízení ukončeno 07/2015

Rozhodnutí o zrušení VŘ - nábytek.pdf

Výzva k podání nabídky kancelářský nábytek.pdf

Zadávací dokumentace kancelářský nábytek.pdf

Přílohy ZD - nábytek.zip 

Důležité !!

Dodatečné informace k VZMR vybavení kancelářským nábytekem č.1.pdf

 

 

 

Číslo zakázky

Datum zadání zakázky

Název zakázky

Datum ukončení

 

 

2015

2014 

výběrové řízení na zajištění níže popsané zakázky v rámci projektu Práce na Liberecku registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00362 financovaného z OP LZZ.

Zadávací dokumentace.pdf

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky část 1.docx

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky část 2.docx

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky část 3.docx

Příloha č 1 ZD - Krycí list nabídky část 4.docx

smlouva o dílo - vzdělávací MODUL 1.doc

smlouva o dílo - vzdělávací MODUL 2.doc

smlouva o dílo - vzdělávací MODUL 3.doc

smlouva o dílo - vzdělávací MODUL 4.doc

 

Číslo zakázky

Datum zadání zakázky

Název zakázky

Datum ukončení

01/2014

 

 

      6.1.2014

 

                                        

Zpracování prováděcího projektu pro investiční projekt Komunitní centrum Janov

VZ ZD_Komunitni centrum Janov_OCHM_prov projekt.docx

Priloha č.2 VZ ZD_Komunitni centrum Janov_OCHM.docx

VZ ZD_Komunitni centrum Janov_OCHM_prov.projekt.pdf

Priloha č.2 VZ ZD_Komunitni centrum Janov_OCHM.pdf

20.1.2014

do12 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VZ ZD Komunitní centrum Janov OCHM

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem:

Příprava žádosti o dotaci, zajištění výběrového řízení a dotační management pro projekt Komunitní centrum Janov