Terénní programy Duchcov

Kde nás najdete

Adresa

ul. Míru 14/1, Duchcov 41901

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Radka Pochobradská

vedoucí sociální pracovník
Tel.: 773 593 554 E-mail: _hpr50h7ZlxkQOQ938Es-Z0e-lGhTj

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Terénní programy Duchcov

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Radka Pochobradská

Registrační číslo služby
7544686

Poslání a cíle

Posláním Terénních programů Duchcov je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat nepříznivou sociální situaci. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb a možností.
Terénní pracovníci podporují tyto osoby k samostatnosti, motivují je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilují jejich sociální začleňování. Uživatelé se na řešení problému spolupodílí společně s pracovníkem.

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Další informace

Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Terénních programů Duchcov je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat nepříznivou sociální situaci. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb a možností.
Terénní pracovníci podporují tyto osoby k samostatnosti, motivují je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilují jejich sociální začleňování. Uživatelé se na řešení problému spolupodílí společně s pracovníkem.

Cíle

  • Zajistit a udržet minimální hmotné zabezpečení uživatelů.
  • Dosáhnout větší samostatnosti uživatelů ve vyřizování vlastních záležitostí.
  • Zlepšit sociální dovednost.

Cílová skupina

Jednotlivci 15 - 80 let
Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ.

Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů na území města Duchcov a přilehlých vyloučených lokalit „Viktorina“ a „Gisela“. Zázemí mají pracovníci na adrese Míru 14/1, Duchcov. 

Provozní doba

Po - Pá                 07:30 h. – 16:00 h.

Sponzoři a donátoři

EU EU

MPSV Logo MPSV

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Duchcov Město Duchcov