Národní potravinová sbírka v roce 2015

V sobotu dne 21.11.2015 proběhla Národní potravinová sbírka v hypermarketu Albert, Most, Radniční 3400. Sbírku organizovala společnost Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Jedním z hlavních partnerů projektu byl také obchodní řetězec Albert.

Teplický Klokánek pomohl rodinám v Duchcově

Teplický Klokánek pomohl rodinám ze sociálně vyloučené lokality v Duchově vypravit děti do školních lavic. Skladovací prostory Klokánku jsou nedostačující, proto se Klokánek rozhodl pomoci rodinám v nouzi.

Spolupráce sociální služby s městem Osek a Nadací Terezy Maxové dětem

Jak může dopadnout úspěšná spolupráce těchto subjektů? Nepřekvapí Vás, že výborně.

     

Výlet dětí z Mostecké charity na německou stranu hor

Oblastní charita Most uspořádala pro děti ze sociálně slabých rodin výlet do

německého Krušnohoří. Jednalo se již o sedmý ročník této pěkné tradice, kdy jsou koncem prázdnin pozvány děti z charitního klubu rodinné asistence na německou stranu Krušných hor.

EPP Pomáhej pohybem od nadace ČEZ

Vážení,

máme tu čest Vás informovat, že azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ je od dnešního dne zapojen do sběru bodů přes mobilní aplikaci Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem.

Azylový dům pro matky s dětmi podpořila Nadace Terezy Maxové

Azylový dům pro matky s dětmi v letošním roce podpořila Nadace Terezy Maxové. Projekt, který nyní financuje probíhá v Centru „Rodina v tísni“ od letošního ledna. Projekt je zaměřen na psychologickou pomoc pro děti, které byly vystaveny týrání, zneužívání či zanedbávání.

„Předškolní příprava dětí ze sociálně vyloučeného prostředí

Touto cestou bychom rádi poděkovali donátorům za podporu Nízkoprahových zařízení v Mostě a Duchcově.

Hlavním cílem projektů je zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti předškolních dětí, ve věku 4-7 let, které docházejí do Nízkoprahových zařízení ve městě Most a nově i v Duchcově a nenavštěvují žádné jiné předškolní zařízení.

Nadační fond Albert dětem opět podpořil charitní práci s dětmi

      

Již po páté podpořil Nadační fond Albert částkou 45 000 Kč projekt

Předškolní příprava dětí z rizikového prostředí“

      http://www.nadacnifondalbert.cz

Děkujeme Nadačnímu fondu Rafael dětem

Vážení,

            ráda bych poděkovala jménem Centra „Rodina v tísni“, za štědrý finanční dar v hodnotě 15.000,- Kč od Nadačního fondu Rafael dětem. Tento nadační příspěvek, který byl věnován nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Pastelka, je pro nás velkým přínosem.

Návštěva z Gahlenz

   O posledním zářiovém víkendu přijela do Mostu a okolí delegace Domovského spolku a Církevní obce z německé krušnohorské obce Gahelnz.Jedná se o dlouholeté přeshraniční partnery Oblastní charity Most, díky nimž jsou děti z Charitních klubů každoročně pozvány na výlet na opačnou stranu Krušných hor, za poznáváním jejich kultury a tradice.