Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

Kde nás najdete

Adresa

Pod Břízami 5321, Chomutov 43004

Na koho se můžete obrátit

Bc. Dobromila Drapáková

Vedoucí služby, sociální pracovník

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Dobromila Drapáková

Registrační číslo služby
2570590

Poslání a cíle

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Khamoro je poskytovat dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let vzdělávání, přípravu na budoucí povolání, bezpečný prostor pro trávení volného času, informací, pomoci a podpory v jejich obtížných životních situacích, a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Poslání NZDM

Posláním je poskytovat dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let vzdělávání, přípravu na budoucí povolání, bezpečný prostor pro trávení volného času, informací, pomoci a podpory v jejich obtížných životních situacích, a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Forma poskytování pomoci

Ambulantní forma
Otevírací doba je volena s ohledem na časové možnosti uživatelů služby. V dopoledních hodinách je vyřizována administrativa služby (na základě předchozí dohody jsou možné konzultace s primární či sekundární cílovou skupinou v rámci individuální práce). Zařízení je otevřeno celoročně dle časového rozhraní služby. Klientům jsou v rámci nabízeny sociální služby v ambulantní formě (např. hry, poslech hudby, kreslení, sportovní a taneční aktivity apod.).
Terénní forma
Terénní forma je poskytována po předchozí dohodě s klienty v odpoledních hodinách s ohledem na časové možnosti a potřeby uživatelů služby a spočívá v poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činnostech a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí mimo samotné zařízení (např. hry v přírodě, výlety, výstavy, sportovní turnaje apod.). Venkovní akce jsou s klienty předem plánovány.

 

Veškeré činnosti a aktivity odpovídají dvěma věkovým skupinám: od 6 - 14 let a od 15 - 26 let realizované aktivity jsou přiměřené věku dětí a jejích zájmům.
Konkretizace cílů:
- podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce,
- rozvíjení samostatnosti uživatelů,
- rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci,
- motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
- získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
- zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení,
- zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky
- pomoc při zprostředkování služeb návazné péče.


Další informace můžete najít v registru sociálních služeb

Provozní doba

Po - Pá    13:00 h. - 18:00 h.

Sponzoři a donátoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK 

Město Chomutov Město Chomutov

Úřad práce ČR úp

Služba je poskytována v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta, týmového přístupu, přirozenosti prostředí a kontinuity péče. Součástí služby je zprostředkování sociálního poradenství. Služba je poskytována na území města: Chomutov.